Наставници

Поделите ову страну:

Структура запослених

Квалификациона структура (директор, наставници и стручни сарадници)

Наша школа има 79 запослених и то: 56 наставника, 3 стручна сарадника, секретара, 2 финансијска радника, 13 техничког особља и директора школе. Радно време запослених утврђује се Решењем о 40-часовној радној недељи и распоредом часова редовне, додатне, допунске наставе као и осталих облика образовно-васпитног рада.

Сви наставници раде на свом стручном усавршавању путем семинара, радом у стручним друштвима,праћењем стручне литературе и усавршавањем у школи које је предвиђено Годишњим програмом

Настава је у школи је у потпуности стручно заступљења.

У школи су формиране и следеће комисије: комисија за нормативну делатност, комисија за културну и јавну делатност школе, комисија за радне односе, комисија за стамбене односе, комисија за израду годишњег програма рада школе, комисија за ученичка питања., комисија за тендере а по потреби формираће се и друге комисије. Све комисије раде према свом програму а у складу са Законом и општим актима школа.

Наставници предметне наставе

Преузмите списак наставника предметне наставе овде.

Одељенске стрешине

Преузмите списак одељенских стрешина овде.

Занимљива чињеница

"Сваки прави, убеђени родољуб је пријатељ народа. Свака његова делатност, цела његова мисао, сваки његов покрет, само је израз тог пријатељства, тога осећања љубави за народ, за људе, за човечанство." В. Маслеша

© Основна школа "Веселин Маслеша" - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.