ЗАВРШНИ ИСПИТ1. КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

Овде

Допуна конкурса

Допуна конкурса - други део

Допуна конкурса - трећи део

2. КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Овде

3. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРИЈАВУ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА У СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОДЕЉЕЊА ГИМНАЗИЈА И УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ

Овде

4. Табеларни приказ конкурса за упис ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину - LINK

Табеларни приказ Конкурса објављен је само на сајту МПНТР и у наредном периоду биће објављен и у штампаном формату заједно са текстуелним делом Конкурса.

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ ОСМОГ РАЗРЕДА

5. ПРАВИЛНИК О УПИСУ У СРЕДЊУ ШКОЛУ - МАЈ 2021. ГОДИНА

Овде

6. ОБРАЋАЊЕ МИНИСТРА ПРОСВЕТЕ УЧЕНИЦИМА ОСМОГ РАЗРЕДА

Овде